Kwalifikacja BUD.24 Prowadzenie prac renowatorskich elementów architektury

styczeń 2022

Rozwiąż test ponownie.