Kwalifikacja CHM.03 Przygotowanie sprzętu, odczynników chemicznych i próbek do badań analitycznych

czerwiec 2018

Rozwiąż test ponownie.