Kwalifikacja CHM.03 Przygotowanie sprzętu, odczynników chemicznych i próbek do badań analitycznych

październik 2013

Rozwiąż test ponownie.