Kwalifikacja EE.5 Montaż, uruchamianie i konserwacja instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych
Kwalifikacja ELE.02 Montaż, uruchamianie i konserwacja instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych

Rozpocznij egzamin – styczeń 2023 NOWOŚĆ!
Rozpocznij egzamin – czerwiec 2022 NOWOŚĆ!
Rozpocznij egzamin – styczeń 2022
Rozpocznij egzamin – czerwiec 2021
Rozpocznij egzamin – styczeń 2021
Rozpocznij egzamin – czerwiec 2020
Rozpocznij egzamin – styczeń 2020
Rozpocznij egzamin – czerwiec 2019
Rozpocznij egzamin – styczeń 2019

Wcześniejsze egzaminy dla tego zawodu:
Kwalifikacja E.7 Montaż i konserwacja maszyn i urządzeń elektrycznych
Kwalifikacja E.8 Montaż i konserwacja instalacji elektrycznych