Kwalifikacja ELE.02 Montaż, uruchamianie i konserwacja instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych

czerwiec 2021

Rozwiąż test ponownie.