Kwalifikacja EE.3 Montaż oraz instalowanie układów i urządzeń elektronicznych
Kwalifikacja ELM.02 Montaż oraz instalowanie układów i urządzeń elektronicznych

Rozpocznij egzamin – czerwiec 2022 NOWOŚĆ!
Rozpocznij egzamin – styczeń 2022 NOWOŚĆ!
Rozpocznij egzamin – czerwiec 2021
Rozpocznij egzamin – styczeń 2021
Rozpocznij egzamin – czerwiec 2020
Rozpocznij egzamin – styczeń 2020
Rozpocznij egzamin – czerwiec 2019

Wcześniejsze egzaminy dla tego zawodu:
Kwalifikacja E.5 Montaż układów i urządzeń elektronicznych
Kwalifikacja E.6 Wykonywanie instalacji urządzeń elektronicznych
Kwalifikacja E.20 Eksploatacja urządzeń elektronicznych