Kwalifikacja ELM.02 Montaż oraz instalowanie układów i urządzeń elektronicznych

czerwiec 2020

Rozwiąż test ponownie.