Kwalifikacja ELM.03 Montaż, uruchamianie i konserwacja urządzeń i systemów mechatronicznych

czerwiec 2022

Rozwiąż test ponownie.