Kwalifikacja EE.2 Montaż, uruchamianie i konserwacja urządzeń i systemów mechatronicznych
Kwalifikacja ELM.03 Montaż, uruchamianie i konserwacja urządzeń i systemów mechatronicznych

Rozpocznij egzamin – czerwiec 2022 NOWOŚĆ!
Rozpocznij egzamin – styczeń 2022 NOWOŚĆ!
Rozpocznij egzamin – czerwiec 2021
Rozpocznij egzamin – styczeń 2021
Rozpocznij egzamin – czerwiec 2020
Rozpocznij egzamin – styczeń 2020
Rozpocznij egzamin – czerwiec 2019

Wcześniejsze egzaminy dla tego zawodu:
Kwalifikacja E.3 Montaż urządzeń i systemów mechatronicznych
Kwalifikacja E.18 Eksploatacja urządzeń i systemów mechatronicznych
Kwalifikacja E.19 Projektowanie i programowanie urządzeń i systemów mechatronicznych