Kwalifikacja ELM.03 Montaż, uruchamianie i konserwacja urządzeń i systemów mechatronicznych

styczeń 2020

Rozwiąż test ponownie.