Kwalifikacja ELM.06 Eksploatacja i programowanie urządzeń i systemów mechatronicznych

czerwiec 2023

Rozwiąż test ponownie.