Kwalifikacja EE.21 Eksploatacja i programowanie urządzeń i systemów mechatronicznych
Kwalifikacja ELM.06 Eksploatacja i programowanie urządzeń i systemów mechatronicznych

Rozpocznij egzamin – styczeń 2023 NOWOŚĆ!
Rozpocznij egzamin – czerwiec 2022 NOWOŚĆ!
Rozpocznij egzamin – styczeń 2022
Rozpocznij egzamin – czerwiec 2021
Rozpocznij egzamin – styczeń 2021
Rozpocznij egzamin – czerwiec 2020

Wcześniejsze egzaminy dla tego zawodu:
Kwalifikacja E.3 Montaż urządzeń i systemów mechatronicznych
Kwalifikacja E.18 Eksploatacja urządzeń i systemów mechatronicznych
Kwalifikacja E.19 Projektowanie i programowanie urządzeń i systemów mechatronicznych