Kwalifikacja EE.21 Eksploatacja i programowanie urządzeń i systemów mechatronicznych
Kwalifikacja ELM.06 Eksploatacja i programowanie urządzeń i systemów mechatronicznych

Rozpocznij egzamin – czerwiec 2021 NOWOŚĆ!
Rozpocznij egzamin – styczeń 2021 NOWOŚĆ!
Rozpocznij egzamin – czerwiec 2020 NOWOŚĆ!

Wcześniejsze egzaminy dla tego zawodu:
Kwalifikacja E.3 Montaż urządzeń i systemów mechatronicznych
Kwalifikacja E.18 Eksploatacja urządzeń i systemów mechatronicznych
Kwalifikacja E.19 Projektowanie i programowanie urządzeń i systemów mechatronicznych