Kwalifikacja ELM.06 Eksploatacja i programowanie urządzeń i systemów mechatronicznych

styczeń 2021

Rozwiąż test ponownie.