Kwalifikacja GIW.07 Organizacja i prowadzenie eksploatacji złóż metodą odkrywkową

czerwiec 2015

Rozwiąż test ponownie.