Kwalifikacja GIW.07 Organizacja i prowadzenie eksploatacji złóż metodą odkrywkową

styczeń 2016

Rozwiąż test ponownie.