Kwalifikacja GIW.07 Organizacja i prowadzenie eksploatacji złóż metodą odkrywkową

styczeń 2017

Kwalifikacja M.41 – styczeń 2017