Kwalifikacja GIW.08 Organizacja i prowadzenie eksploatacji otworowej złóż

styczeń 2016

Rozwiąż test ponownie.