Kwalifikacja GIW.11 Organizacja procesu przeróbki kopalin stałych

czerwiec 2015

Rozwiąż test ponownie.