Kwalifikacja GIW.11 Organizacja procesu przeróbki kopalin stałych

czerwiec 2016

Rozwiąż test ponownie.