Kwalifikacja GIW.12 Wykonywanie prac wiertniczych

czerwiec 2014

Rozwiąż test ponownie.