Kwalifikacja GIW.12 Wykonywanie prac wiertniczych

czerwiec 2015

Rozwiąż test ponownie.