Kwalifikacja GIW.12 Wykonywanie prac wiertniczych

czerwiec 2016

Rozwiąż test ponownie.