Kwalifikacja GIW.12 Wykonywanie prac wiertniczych

styczeń 2014

Rozwiąż test ponownie.