Kwalifikacja GIW.12 Wykonywanie prac wiertniczych

styczeń 2015

Rozwiąż test ponownie.