Kwalifikacja GIW.12 Wykonywanie prac wiertniczych

wrzesień 2015

Rozwiąż test ponownie.