Kwalifikacja GIW.13 Organizacja i prowadzenie prac wiertniczych

czerwiec 2019

Rozwiąż test ponownie.