Kwalifikacja GIW.13 Organizacja i prowadzenie prac wiertniczych

styczeń 2015

Rozwiąż test ponownie.