Kwalifikacja GIW.13 Organizacja i prowadzenie prac wiertniczych

styczeń 2016

Rozwiąż test ponownie.