Kwalifikacja EE.1 Montaż torów i urządzeń telekomunikacyjnych
Kwalifikacja INF.01 Montaż i utrzymanie torów telekomunikacyjnych oraz urządzeń abonenckich

Rozpocznij egzamin – czerwiec 2019

Wcześniejsze egzaminy dla tego zawodu:

Kwalifikacja E.1 Montaż i utrzymanie linii telekomunikacyjnych
Kwalifikacja E.2 Montaż, konfiguracja i utrzymanie urządzeń sieci telekomunikacyjnych
Kwalifikacja E.9 Uruchamianie oraz utrzymanie linii i urządzeń transmisji cyfrowej
Kwalifikacja E.10 Montaż, uruchamianie i utrzymanie sieci transmisyjnych