Kwalifikacja MOD.08 Wytwarzanie, konserwacja i renowacja rękodzielniczych wyrobów włókienniczych

styczeń 2015

Rozwiąż test ponownie.