Kwalifikacja MOT.01 Diagnozowanie i naprawa nadwozi pojazdów samochodowych

czerwiec 2014

Rozwiąż test ponownie.