Kwalifikacja MOT.01 Diagnozowanie i naprawa nadwozi pojazdów samochodowych

czerwiec 2015

Rozwiąż test ponownie.