Kwalifikacja MOT.01 Diagnozowanie i naprawa nadwozi pojazdów samochodowych

czerwiec 2016

Rozwiąż test ponownie.