Kwalifikacja MOT.01 Diagnozowanie i naprawa nadwozi pojazdów samochodowych

styczeń 2015

Rozwiąż test ponownie.