Kwalifikacja MOT.01 Diagnozowanie i naprawa nadwozi pojazdów samochodowych

styczeń 2020

Rozwiąż test ponownie.