Kwalifikacja MTL.05 Organizacja i prowadzenie procesów metalurgicznych

styczeń 2016

Rozwiąż test ponownie.