Kwalifikacja OGR.05 Planowanie i organizacja prac ogrodniczych

czerwiec 2014

Rozwiąż test ponownie.