Kwalifikacja OGR.05 Planowanie i organizacja prac ogrodniczych

styczeń 2018

Rozwiąż test ponownie.