Kwalifikacja OGR.05 Planowanie i organizacja prac ogrodniczych

styczeń 2021

Rozwiąż test ponownie.