Kwalifikacja ROL.09 Organizacja i nadzorowanie produkcji rolniczej i pszczelarskiej

styczeń 2015

Rozwiąż test ponownie.