Kwalifikacja ROL.09 Organizacja i nadzorowanie produkcji rolniczej i pszczelarskiej

styczeń 2016

Rozwiąż test ponownie.