Kwalifikacja ROL.09 Organizacja i nadzorowanie produkcji rolniczej i pszczelarskiej

styczeń 2019

Rozwiąż test ponownie.