Kwalifikacja ROL.09 Organizacja i nadzorowanie produkcji rolniczej i pszczelarskiej

wrzesień 2014

Rozwiąż test ponownie.