Kwalifikacja SPC.06 Organizacja i nadzorowanie produkcji wyrobów mleczarskich

czerwiec 2019

Rozwiąż test ponownie.