Kwalifikacja T.17 Organizacja i nadzorowanie produkcji wyrobów mleczarskich
Kwalifikacja TG.18 Organizacja i nadzorowanie produkcji wyrobów mleczarskich
Kwalifikacja SPC.06 Organizacja i nadzorowanie produkcji wyrobów mleczarskich

Rozpocznij egzamin – styczeń 2018
Rozpocznij egzamin – styczeń 2016