Kwalifikacja SPC.06 Organizacja i nadzorowanie produkcji wyrobów mleczarskich

styczeń 2016

Rozwiąż test ponownie.