Kwalifikacja SPC.06 Organizacja i nadzorowanie produkcji wyrobów mleczarskich

styczeń 2020

Rozwiąż test ponownie.