Kwalifikacja SPO.03 Świadczenie usług opiekuńczo-wspierających osobie podopiecznej

wrzesień 2014

Rozwiąż test ponownie.