Oznaczenie kwalifi­kacji

Nazwa kwalifikacji

Symbol cyfrowy zawodu

Nazwa zawodu, w którym wyodrębniono daną kwalifikację

OBSZAR ADMINISTRACYJNO-USŁUGOWY (A)

A.1.

 

Wytwarzanie wyrobów ze szkła

818116

Operator urządzeń przemysłu szklarskiego

311925

Technik technologii szkła

A.2.

Przygotowywanie surowców i mas ceramicznych

818115

Operator urządzeń przemysłu ceramicznego

311921

Technik technologii ceramicznej

A.3.

Formowanie, suszenie i wypalanie półfabrykatów ceramicznych

818115

Operator urządzeń przemysłu ceramicznego

311921

Technik technologii ceramicznej

A.4.

 

Wytwarzanie wyrobów włókienniczych

815204

Operator maszyn w przemyśle włókienniczym

311932

Technik włókiennik

A.5.

 

Wykańczanie wyrobów włókienniczych

815204

Operator maszyn w przemyśle włókienniczym

311932

Technik włókiennik

A.6.

Obsługa maszyn i urządzeń przemysłu chemicznego

813134

Operator urządzeń przemysłu chemicznego

311603

Technik technologii chemicznej

A.7.

Wykonywanie, naprawa i renowacja wyrobów kaletniczych

753702

Kaletnik

311926

Technik technologii wyrobów skórzanych

A.8.

Wytwarzanie obuwia

753602

Obuwnik

311916

Technik obuwnik

A.9.

Wyprawianie skór

753501

Garbarz skór

311912

Technik garbarz

A.10.

Wykonywanie wyrobów tapicerowanych

753402

Tapicer

A.11.

Wykonywanie, naprawa i renowacja wyrobów kuśnierskich

753106

Kuśnierz

311926

Technik technologii wyrobów skórzanych

A.12.

Wykonywanie usług krawieckich

753105

Krawiec

311924

Technik technologii odzieży

A.13.

Wytwarzanie wyrobów stolarskich

752205

Stolarz

311922

Technik technologii drewna

A.14.

Realizacja procesów introligatorskich

732301

Introligator

311936

Technik procesów introligatorskich

A.15.

Realizacja procesów drukowania z form drukowych

732201

Drukarz

311935

Technik procesów drukowania

A.16.

Wytwarzanie, konserwacja i renowacja rękodzielniczych wyrobów włókienniczych

731808

Rękodzielnik wyrobów włókienniczych

311931

Technik włókienniczych wyrobów dekoracyjnych

A.17.

Wykonywanie wyrobów koszykarsko-plecionkarskich

731702

Koszykarz-plecionkarz

A.18.

Prowadzenie sprzedaży

522301

Sprzedawca

522306

Technik księgarstwa

522305

Technik handlowiec

A.19.

Wykonywanie zabiegów fryzjerskich

514101

Fryzjer

514105

Technik usług fryzjerskich

A.20.

Rejestracja i obróbka obrazu

343101

Fotograf

343104

Fototechnik

A.21.

Prowadzenie działalności informacyjno-bibliograficznej

522306

Technik księgarstwa

A.22.

Prowadzenie działalności handlowej

522305

Technik handlowiec

A.23.

Projektowanie fryzur

514105

Technik usług fryzjerskich

A.24.

Wykonywanie prac biurowych

411004

Technik prac biurowych

A.25.

Wykonywanie i realizacja projektów multimedialnych

343104

Fototechnik

311911

Technik cyfrowych procesów graficznych

A.26.

Sprzedaż produktów i usług reklamowych

333906

Technik organizacji reklamy

A.27.

Organizacja i prowadzenie kampanii reklamowej

333906

Technik organizacji reklamy

A.28.

Organizacja i nadzorowanie transportu

333108

Technik spedytor

A.29.

Obsługa klientów i kontrahentów

333108

Technik spedytor

A.30.

Organizacja i monitorowanie przepływu zasobów i informacji w procesach produkcji, dystrybucji i magazynowania

333107

Technik logistyk

A.31.

Zarządzanie środkami technicznymi podczas realizacji procesów transportowych

333107

Technik logistyk

A.32.

Organizacja i monitorowanie przepływu zasobów i informacji w jednostkach organizacyjnych

333107

Technik logistyk

A.33.

Obsługa podróżnych w portach i terminalach

333106

Technik eksploatacji portów i terminali

A.34.

Organizacja i prowadzenie prac związanych z przeładunkiem oraz magazynowaniem towarów i ładunków w portach i terminalach

333106

Technik eksploatacji portów i terminali

A.35.

Planowanie i prowadzenie działalności w organizacji

331403

Technik ekonomista

A.36.

Prowadzenie rachunkowości

331403

Technik ekonomista

431103

Technik rachunkowości

A.37.

Planowanie i prowadzenie żeglugi po śródlądowych drogach wodnych i morskich wodach wewnętrznych

315216

Technik żeglugi śródlądowej

A.38.

Obsługa siłowni statkowych, urządzeń pomocniczych i mechanizmów pokładowych

315216

Technik żeglugi śródlądowej

A.39.

Pełnienie wachty morskiej i portowej

315214

Technik nawigator morski

A.40.

Planowanie i kontrola produkcji poligraficznej

311936

Technik procesów introligatorskich

311935

Technik procesów drukowania

A.41.

Organizacja i nadzorowanie procesów wytwarzania wyrobów włókienniczych

311932

Technik włókiennik

A.42.

Opracowywanie dokumentacji wytwarzania włókienniczych wyrobów dekoracyjnych

311931

Technik włókienniczych wyrobów dekoracyjnych

A.43.

Organizacja procesów wytwarzania włókienniczych wyrobów dekoracyjnych

311931

Technik włókienniczych wyrobów dekoracyjnych

A.44.

Organizacja i prowadzenie ruchu pociągów

311928

Technik transportu kolejowego

A.45.

Planowanie i realizacja przewozów kolejowych

311928

Technik transportu kolejowego

A.46.

Organizacja i prowadzenie procesów wytwarzania wyrobów skórzanych

311926

Technik technologii wyrobów skórzanych

A.47.

Organizacja procesów wytwarzania wyrobów ze szkła

311925

Technik technologii szkła

A.48.

Projektowanie wyrobów odzieżowych

311924

Technik technologii odzieży

A.49.

Organizacja procesów wytwarzania wyrobów odzieżowych

311924

Technik technologii odzieży

A.50.

Organizacja i prowadzenie procesów przetwarzania drewna

311922

Technik technologii drewna

A.51.

Organizacja i prowadzenie procesów wytwarzania wyrobów ceramicznych

311921

Technik technologii ceramicznej

A.52.

Organizacja i prowadzenie procesów wytwarzania obuwia

311916

Technik obuwnik

A.53.

Organizacja i prowadzenie procesu wyprawy skór

311912

Technik garbarz

A.54.

Przygotowywanie materiałów graficznych do procesu drukowania

311911

Technik cyfrowych procesów graficznych

A.55.

Drukowanie cyfrowe

311911

Technik cyfrowych procesów graficznych

A.56.

Organizacja i kontrolowanie procesów technologicznych w przemyśle chemicznym

311603

Technik technologii chemicznej

A.57.

Produkcja mas włóknistych i wytworów papierniczych

311601

Technik papiernictwa

A.58.

Przetwórstwo wytworów papierniczych

311601

Technik papiernictwa

A.59.

Przygotowywanie sprzętu, odczynników chemicznych i próbek do badań analitycznych

311103

Technik analityk

A.60.

Wykonywanie badań analitycznych

311103

Technik analityk

A.61.

Wykonywanie zabiegów kosmetycznych twarzy

514207

Technik usług kosmetycznych

A.62.

Wykonywanie zabiegów kosmetycznych ciała, dłoni i stóp

514207

Technik usług kosmetycznych

A.63.

Organizacja i prowadzenie archiwum

441403

Technik archiwista

A.64.

Opracowywanie materiałów archiwalnych

441403

Technik archiwista

A.65.

Rozliczanie wynagrodzeń i danin publicznych

431103

Technik rachunkowości

A.66.

Świadczenie usług pocztowych, finansowych i kurierskich oraz w zakresie obrotu towarowego

421108

Technik usług pocztowych i finansowych

A.67.

Wykonywanie zadań rozdzielczo-ekspedycyjnych w usługach pocztowych i kurierskich

421108

Technik usług pocztowych i finansowych

A.68.

Obsługa klienta w jednostkach administracji

334306

Technik administracji

A.69.

Eksploatacja środków transportu drogowego

311927

Technik transportu drogowego

A.70.

Organizacja przewozu środkami transportu drogowego

311927

Technik transportu drogowego
OBSZAR BUDOWLANY (B)

B.1.

Eksploatacja maszyn i urządzeń drogowych 834201 Mechanik maszyn i urządzeń drogowych

B.2.

Wykonywanie robót drogowych 834201 Mechanik maszyn i urządzeń drogowych
311206 Technik drogownictwa

B.3.

Wykonywanie płaszczy ochronnych z blachy oraz konstrukcji wsporczych i nośnych izolacji przemysłowych 721303 Blacharz izolacji przemysłowych

B.4.

Wykonywanie robót kominiarskich 713303 Kominiarz

B.5.

Montaż systemów suchej zabudowy 712905 Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie

B.6.

Wykonywanie robót malarsko-tapeciarskich 712905 Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie

B.7.

Wykonywanie robótposadzkarsko-okładzinowych 712905 Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie

B.8.

Wykonywanie robót związanych z budową i remontem sieci komunalnych 712616 Monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych
311209 Technik urządzeń sanitarnych

B.9.

Wykonywanie robót związanych z montażem i remontem instalacji sanitarnych 712616 Monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych
311209 Technik urządzeń sanitarnych

B.10.

Wykonywanie izolacji przemysłowych 712403 Monter izolacji przemysłowych

B.11.

Wykonywanie izolacji budowlanych 712401 Monter izolacji budowlanych

B.12.

Wykonywanie robót dekarskich 712101 Dekarz

B.13.

Wykonywanie robót regulacyjnych i hydrotechnicznych 711701 Monter budownictwa wodnego
311205 Technik budownictwa wodnego

B.14.

Wykonywanie i utrzymywanie nawierzchni kolejowej 711603 Monter nawierzchni kolejowej

B.15.

Wykonywanie robót ciesielskich 711501 Cieśla

B.16.

Wykonywanie robót zbrojarskich i betoniarskich 711402 Betoniarz-zbrojarz
311204 Technik budownictwa

B.17.

Wykonywanie robót kamieniarskich 711301 Kamieniarz

B.18.

Wykonywanie robót murarskich i tynkarskich 711204 Murarz-tynkarz
311204 Technik budownictwa

B.19.

Wykonywanie robót zduńskich 711203 Zdun

B.20.

Montaż konstrukcji budowlanych 711102 Monter konstrukcji budowlanych
311204 Technik budownictwa

B.21.

Montaż urządzeń i systemów energetyki odnawialnej 311930 Technik urządzeńi systemów energetykiodnawialnej

B.22.

Eksploatacja urządzeń i systemów energetyki odnawialnej 311930 Technik urządzeńi systemów energetyki odnawialnej

B.23.

Organizacja robót związanych z budową i eksploatacją sieci gazowych 311913 Technik gazownictwa

B.24.

Organizacja robót związanych z montażem i eksploatacją instalacji gazowych 311913 Technik gazownictwa

B.25.

Wykonywanie i renowacja detali architektonicznych 311210 Technik renowacji elementów architektury

B.26.

Prowadzenie prac renowatorskich elementów architektury 311210 Technik renowacji elementów architektury

B.27.

Organizacja robót związanych z budową i eksploatacją sieci komunalnych oraz instalacji sanitarnych 311209 Technik urządzeń sanitarnych

B.28.

Organizacja robót związanych z budową i utrzymaniem dróg kolejowych 311207 Technik dróg i mostów kolejowych

B.29.

Organizacja robót związanych z budową i utrzymaniem obiektów mostowych 311207 Technik dróg i mostów kolejowych

B.30.

Sporządzanie kosztorysów oraz przygotowywanie dokumentacji przetargowej 311207 Technik dróg i mostów kolejowych
311206 Technik drogownictwa
311204 Technik budownictwa

B.31.

Organizacja robót związanych z regulacją cieków naturalnych oraz budową urządzeń wodnych 311205 Technik budownictwa wodnego

B.32.

Organizacja robót związanych z budową i utrzymaniem dróg i obiektów mostowych 311206 Technik drogownictwa

B.33.

Organizacja i kontrolowanie robót budowlanych 311204 Technik budownictwa

B.34.

Wykonywanie pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywanie wyników pomiarów 311104 Technik geodeta

B.35.

Obsługa geodezyjna inwestycji budowlanych 311104 Technik geodeta

B.36.

Wykonywanie prac geodezyjnych związanych z katastrem i gospodarką nieruchomościami 311104 Technik geodeta
OBSZAR ELEKTRYCZNO-ELEKTRONICZNY (E)

E.1.

Montaż i utrzymanie linii telekomunikacyjnych 742202 Monter sieci i urządzeń telekomunikacyjnych

E.2.

Montaż, konfiguracja i utrzymanie urządzeń sieci telekomunikacyjnych 742202 Monter sieci i urządzeń telekomunikacyjnych
352203 Technik telekomunikacji

E.3.

Montaż urządzeń i systemów mechatronicznych 742114 Monter mechatronik
311410 Technik mechatronik

E.4.

Użytkowanie urządzeń i systemów mechatronicznych 742114 Monter mechatronik

E.5.

Montaż układów i urządzeń elektronicznych 742102 Monter-elektronik

E.6.

Wykonywanie instalacji urządzeń elektronicznych 742102 Monter-elektronik
311408 Technik elektronik

E.7.

Montaż i konserwacja maszyn i urządzeń elektrycznych 741201 Elektromechanik
741103 Elektryk
311303 Technik elektryk

E.8.

Montaż i konserwacja instalacji elektrycznych 741103 Elektryk
311303 Technik elektryk

E.9.

Uruchamianie oraz utrzymanie linii i urządzeń transmisji cyfrowej 352203 Technik telekomunikacji

E.10.

Montaż, uruchamianie i utrzymanie sieci transmisyjnych 352203 Technik telekomunikacji

E.11.

Obsługa oprogramowania i sprzętu informatycznego wspomagających użytkownika z niepełnosprawnością wzrokową 351204 Technik tyfloinformatyk

E.12.

Montaż i eksploatacja komputerów osobistych oraz urządzeń peryferyjnych 351203 Technik informatyk

E.13.

Projektowanie lokalnych sieci komputerowych i administrowanie sieciami 351203 Technik informatyk
351103 Technik teleinformatyk

E.14.

Tworzenie aplikacji internetowych i baz danych oraz administrowanie bazami 351203 Technik informatyk

E.15.

Uruchamianie oraz utrzymanie terminali i przyłączy abonenckich 351103 Technik teleinformatyk

E.16.

Montaż i eksploatacja sieci rozległych 351103 Technik teleinformatyk

E.17.

Wykonywanie obsługi liniowej statków powietrznych i obsługi hangarowej wyposażenia awionicznego 315316 Technik awionik

E.18.

Eksploatacja urządzeń i systemów mechatronicznych 311410 Technik mechatronik

E.19.

Projektowanie i programowanie urządzeń i systemów mechatronicznych 311410 Technik mechatronik

E.20.

Eksploatacja urządzeń elektronicznych 311408 Technik elektronik

E.21.

Montaż i eksploatacja urządzeń i systemów sterowania ruchem kolejowym 311407 Technik automatyk sterowania ruchem kolejowym

E.22.

Eksploatacja instalacji i urządzeń do wytwarzania i przesyłania energii cieplnej 311307 Technik energetyk

E.23.

Eksploatacja instalacji i urządzeń do wytwarzania i przesyłania energii elektrycznej 311307 Technik energetyk

E.24.

Eksploatacja maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych 311303 Technik elektryk

E.25.

Montaż i eksploatacja sieci zasilających oraz trakcji elektrycznej 311302 Technik elektroenergetyk transportu szynowego

E.26.

Montaż i eksploatacja środków transportu szynowego 311302 Technik elektroenergetyk transportu szynowego

E.27.

Montaż i eksploatacja urządzeń elektronicznych i systemów informatyki medycznej 311411 Technik elektroniki i informatyki medycznej
OBSZAR MECHANICZNY I GÓRNICZO-HUTNICZY (M)

M.1.

Użytkowanie pojazdów, maszyn, urządzeń i narzędzi stosowanych w rolnictwie 834103 Mechanik-operator pojazdów i maszyn rolniczych
311512 Technik mechanizacji rolnictwa

M.2.

Obsługa techniczna oraz naprawa pojazdów, maszyn i urządzeń stosowanych w rolnictwie 834103 Mechanik-operator pojazdów i maszyn rolniczych
311512 Technik mechanizacji rolnictwa

M.3.

Obsługa maszyn i urządzeń do przetwórstwa tworzyw sztucznych 814290 Operator maszyn i urządzeń do przetwórstwa tworzyw sztucznych

M.4.

Użytkowanie maszyn i urządzeń do wykonywania odlewów 812107 Operator maszyn i urządzeń odlewniczych
311705 Technik odlewnik

M.5.

Użytkowanie maszyn i urządzeń do topienia metali 812107 Operator maszyn i urządzeń odlewniczych
311705 Technik odlewnik

M.6.

Użytkowanie maszyn i urządzeń stosowanych w procesach metalurgicznych 812106 Operator maszyn i urządzeń metalurgicznych
311704 Technik hutnik

M.7.

Użytkowanie maszyn i urządzeń do obróbki plastycznej metali 812105 Operator maszyn i urządzeń do obróbki plastycznej
311704 Technik hutnik

M.8.

Wykonywanie prac wiertniczych 811305 Wiertacz
311707 Technik wiertnik

M.9.

Eksploatacja otworowa złóż 811301 Górnik eksploatacji otworowej
311702 Technik górnictwa otworowego

M.10.

Eksploatacja złóż metodą odkrywkową 811102 Górnik odkrywkowej eksploatacji złóż
311701 Technik górnictwa odkrywkowego

M.11.

Eksploatacja złóż podziemnych 811101 Górnik eksploatacji podziemnej
311703 Technik górnictwa podziemnego

M.12.

Diagnozowanie oraz naprawa elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych 741203 Elektromechanik pojazdów samochodowych
311513 Technik pojazdów samochodowych

M.13.

Naprawa zegarów i zegarków 731106 Zegarmistrz

M.14.

Montaż i naprawa elementów i układów optycznych 731104 Optyk-mechanik
325302 Technik optyk

M.15.

Montaż i naprawa maszyn i urządzeń precyzyjnych 731103 Mechanik precyzyjny

M.16.

Montaż i obsługa układów automatyki przemysłowej i urządzeń precyzyjnych 731102 Mechanik automatyki przemysłowej i urządzeń precyzyjnych

M.17.

Montaż i obsługa maszyn i urządzeń 723310 Mechanik-monter maszyn i urządzeń
311504 Technik mechanik

M.18.

Diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych 723103 Mechanik pojazdów samochodowych
311513 Technik pojazdów samochodowych

M.19.

Użytkowanie obrabiarek skrawających 722307 Operator obrabiarek skrawających
311504 Technik mechanik

M.20.

Wykonywanie i naprawa elementów maszyn, urządzeń i narzędzi 722204 Ślusarz
311504 Technik mechanik

M.21.

Wykonywanie i naprawa wyrobów kowalskich 722101 Kowal

M.22.

Wykonywanie elementów kadłuba okrętu 721402 Monter kadłubów okrętowych
311910 Technik budownictwa okrętowego

M.23.

Montaż i remont kadłuba okrętu 721402 Monter kadłubów okrętowych
311910 Technik budownictwa okrętowego

M.24.

Naprawa uszkodzonych nadwozi pojazdów samochodowych 721306 Blacharz samochodowy

M.25.

Wykonywanie i naprawa elementów, wyrobów oraz pokryć z blachy 721301 Blacharz

M.26.

Wykonywanie i naprawa oprzyrządowania odlewniczego z materiałów niemetalowych 721104 Modelarz odlewniczy

M.27.

Montaż i naprawa oprzyrządowania wykonanego z metalu 721104 Modelarz odlewniczy

M.28.

Wykonywanie prac lakierniczych 713201 Lakiernik

M.29.

Montaż systemów rurociągowych 712613 Monter systemów rurociągowych

M.30.

Wykonywanie i naprawa pomocy wzrokowych 325302 Technik optyk

M.31.

Wykonywanie obsługi liniowej i hangarowej statków powietrznych 315317 Technik mechanik lotniczy

M.32.

Organizacja i prowadzenie prac związanych z eksploatacją maszyn,urządzeń i instalacji okrętowych 315105 Technik mechanik okrętowy

M.33.

Organizacja budowy i remontu okrętu oraz montażu maszyn i instalacji okrętowych 311910 Technik budownictwa okrętowego

M.34.

Organizacja i prowadzenie prac wiertniczych 311707 Technik wiertnik

M.35.

Prowadzenie procesu przeróbki kopalin stałych 311706 Technik przeróbki kopalin stałych

M.36.

Organizacja procesu przeróbki kopalin stałych 311706 Technik przeróbki kopalinstałych

M.37.

Organizacja i nadzorowanie procesu odlewniczego 311705 Technik odlewnik

M.38.

Organizacja i prowadzenie procesów metalurgicznych oraz obróbki plastycznej metali 311704 Technik hutnik

M.39.

Organizacja i prowadzenie eksploatacji złóż podziemnych 311703 Technik górnictwa podziemnego

M.40.

Organizacja i prowadzenie eksploatacji otworowej złóż 311702 Technik górnictwa otworowego

M.41.

Organizacja i prowadzenie eksploatacji złóż metodą odkrywkową 311701 Technik górnictwa odkrywkowego

M.42.

Organizacja i prowadzenie procesu obsługi pojazdów samochodowych 311513 Technik pojazdów samochodowych

M.43.

Organizacja prac związanych z eksploatacją środków technicznych stosowanych w rolnictwie 311512 Technik mechanizacji rolnictwa

M.44.

Organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń 311504 Technik mechanik
OBSZAR ROLNICZO-LEŚNY Z OCHRONĄ ŚRODOWISKA (R)

R.1.

Obsługa maszyn stosowanych do prac leśnych 834105 Operator maszyn leśnych

R.2.

Wykonywanie prac rybackich w akwakulturze 622201 Rybak śródlądowy
314208 Technik rybactwa śródlądowego

R.3.

Prowadzenie produkcji rolniczej 613003 Rolnik
331402 Technik agrobiznesu
314207 Technik rolnik

R.4.

Prowadzenie produkcji pszczelarskiej 612302 Pszczelarz
314206 Technik pszczelarz

R.5.

Zakładanie i prowadzenie upraw ogrodniczych 611303 Ogrodnik
314205 Technik ogrodnik

R.6.

Organizacja i prowadzenie przedsiębiorstwa w agrobiznesie 331402 Technik agrobiznesu

R.7.

Ocena stanu środowiska 325511 Technik ochrony środowiska

R.8.

Planowanie i realizacja zadań związanych z ochroną środowiska 325511 Technik ochrony środowiska

R.9.

Prowadzenie chowu, hodowli i inseminacji zwierząt 324002 Technik weterynarii

R.10.

Wykonywanie czynności pomocniczych z zakresu usług weterynaryjnych 324002 Technik weterynarii

R.11.

Wykonywanie czynności pomocniczych z zakresu realizacji zadań inspekcji weterynaryjnej 324002 Technik weterynarii

R.12.

Pełnienie wachty morskiej i portowej na statku rybackim 315215 Technik rybołówstwa morskiego

R.13.

Ochronai zagospodarowanie zasobów leśnych 314301 Technik leśnik

R.14.

Użytkowanie zasobów leśnych 314301 Technik leśnik

R.15.

Organizacja prac rybackich w akwakulturze 314208 Technik rybactwa śródlądowego

R.16.

Organizacja i nadzorowanie produkcji rolniczej 314207 Technik rolnik

R.17.

Organizacja i nadzorowanie produkcji rolniczej i pszczelarskiej 314206 Technik pszczelarz

R.18.

Planowanie i organizacja prac ogrodniczych 314205 Technik ogrodnik

R.19.

Organizowanie chowu i hodowli koni 314203 Technik hodowca koni

R.20.

Szkolenie i użytkowanie koni 314203 Technik hodowca koni

R.21.

Projektowanie, urządzanie i pielęgnacja roślinnych obiektów architektury krajobrazu 314202 Technik architektury krajobrazu

R.22.

Organizacja prac związanych z budową oraz konserwacją obiektów małej architektury krajobrazu 314202 Technik architektury krajobrazu

R.23.

Organizacja i prowadzenie robót związanych z budową obiektów inżynierii środowiska 311208 Technik inżynierii środowiska i melioracji

R.24.

Organizacja i prowadzenie robót melioracyjnych 311208 Technik inżynierii środowiska i melioracji

R.25.

Wykonywanie prac geologicznych 311106 Technik geolog

R.26.

Wykonywanie kompozycji florystycznych 343203 Florysta
OBSZAR TURYSTYCZNO-GASTRONOMICZNY (T)

T.1.

Wykonywanie prac pomocniczych w obiektach świadczących usługi hotelarskie 911205 Pracownik pomocniczy obsługi hotelowej

T.2.

Produkcja wyrobówspożywczychz wykorzystaniem maszyni urządzeń 816003 Operator maszyn i urządzeń przemysłu spożywczego
314403 Technik technologii żywności
314402 Technik przetwórstwa mleczarskiego

T.3.

Produkcja wyrobów piekarskich 751204 Piekarz
314403 Technik technologii żywności

T.4.

Produkcja wyrobów cukierniczych 751201 Cukiernik
314403 Technik technologii żywności

T.5.

Produkcja przetworów mięsnych i tłuszczowych 751107 Wędliniarz
314403 Technik technologii żywności

T.6.

Sporządzanie potraw i napojów 512001 Kucharz
343404 Technik żywienia i usług gastronomicznych

T.7.

Prowadzenie działalności turystycznej na obszarach wiejskich 515203 Technik turystyki wiejskiej

T.8.

Prowadzenie gospodarstwa agroturystycznego 515203 Technik turystyki wiejskiej

T.9.

Wykonywanie usług kelnerskich 513101 Kelner

T.10.

Organizacja usług gastronomicznych 513101 Kelner

T.11.

Planowanie i realizacja usług w recepcji 422402 Technik hotelarstwa

T.12.

Obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie 422402 Technik hotelarstwa

T.13.

Planowanie i realizacja imprez i usług turystycznych 422103 Technik obsługi turystycznej

T.14.

Prowadzenie informacji turystycznej oraz sprzedaż usług turystycznych 422103 Technik obsługi turystycznej

T.15.

Organizacja żywienia i usług gastronomicznych 343404 Technik żywienia i usług gastronomicznych

T.16.

Organizacja i nadzorowanie produkcji wyrobów spożywczych 314403 Technik technologii żywności

T.17.

Organizacja i nadzorowanie produkcji wyrobów mleczarskich 314402 Technik przetwórstwa mleczarskiego
OBSZAR MEDYCZNO-SPOŁECZNY (Z)

Z.1.

Świadczenie usług w zakresie masażu 325402 Technik masażysta

Z.2.

Wykonywanie i dobieranie przedmiotów ortopedycznych oraz środków pomocniczych 321403 Technik ortopeda

Z.3.

Ochrona osób i mienia 541315 Technik ochrony fizycznej osób i mienia

Z.4.

Świadczenie usług opiekuńczych osobie chorej i niesamodzielnej 532102 Opiekun medyczny

Z.5.

Świadczenie usług opiekuńczych 341204 Opiekunka środowiskowa

Z.6.

Świadczenie usług opiekuńczo-wspierających osobie podopiecznej 341203 Opiekun w domu pomocy społecznej

Z.7.

Świadczenie usług opiekuńczo-wspierających osobie starszej 341202 Opiekun osoby starszej

Z.8.

Udzielanie pomocy i organizowanie wsparcia osobie niepełnosprawnej 341201 Asystent osoby niepełnosprawnej

Z.9.

Świadczenie usługw zakresie terapii zajęciowej 325907 Terapeuta zajęciowy

Z.10.

Świadczenie usług medycznych w zakresie ortoptyki 325906 Ortoptystka

Z.11.

Świadczenie usług opiekuńczych i wspomagających rozwój dziecka 325905 Opiekunka dziecięca

Z.12.

Wykonywanie medycznych czynności ratunkowych i innych świadczeń opieki zdrowotnej w stanach nagłego zagrożenia zdrowotnego oraz prowadzenie edukacji w tym zakresie 325601 Ratownik medyczny

Z.13.

Zarządzanie bezpieczeństwem w środowisku pracy 325509 Technik bezpieczeństwa i higieny pracy

Z.14.

Prowadzenie działalności profilaktyczno-leczniczej pod nadzorem i na zlecenie lekarza dentysty oraz utrzymanie gabinetu w gotowości do pracy iprowadzenie promocji zdrowia 325102 Higienistka stomatologiczna

Z.15.

Asystowanie lekarzowi dentyście i utrzymanie gabinetu w gotowości do pracy 325101 Asystentka stomatologiczna

Z.16.

Świadczenie usług w zakresie dietetyki 322001 Dietetyk

Z.17.

Wykonywanie i naprawawyrobów medycznych z zakresu protetyki dentystycznej, ortodoncji oraz epitez twarzy 321402 Technik dentystyczny

Z.18.

Świadczenie usług medycznych w zakresie protetyki słuchu 321401 Protetyk słuchu

Z.19.

Sporządzanie i wytwarzanie produktów leczniczych oraz prowadzenie obrotu środkami farmaceutycznymi i materiałami medycznymi 321301 Technik farmaceutyczny

Z.20.

Wykonywanie dezynfekcji i sterylizacji medycznej 321104 Technik sterylizacji medycznej

Z.21.

Świadczenie usług medycznych w zakresie diagnostyki obrazowej, elektromedycznej i radioterapii 321103 Technik elektroradiolog

Z.22.

Wykonywanie działań ratowniczych 311919 Technik pożarnictwa

Z.23.

Zarządzanie działaniami ratowniczymi 311919 Technik pożarnictwa
OBSZAR ARTYSTYCZNY (S)

S.1.

Wykonywanie i naprawa wyrobów złotniczych i jubilerskich 731305 Złotnik-jubiler

S.2.

Realizacja nagrań 352122 Technik realizacji nagrań i nagłośnień

S.3.

Realizacja nagłośnień 352122 Technik realizacji nagrań i nagłośnień

S.4.

Montaż nagrań dźwiękowych 352120 Technik realizacji dźwięku

S.5.

Realizacja nagrań studyjnych 352120 Technik realizacji dźwięku

S.6.

Budowa fortepianów i pianin 311934 Technik budowy fortepianów i pianin

S.7.

Naprawa fortepianów i pianin 311934 Technik budowy fortepianów i pianin

S.8.

Strojenie fortepianów i pianin 311933 Stroiciel fortepianów i pianin

S.9.

Przygotowanie i organizacja produkcjifilmowej/telewizyjnej 343902 Asystent kierownika produkcji filmowej/telewizyjnej