Kwalifikacja A1 Wytwarzanie wyrobów ze szkła

Nazwa i symbol cyfrowy zawodu: Operator urządzeń przemysłu szklarskiego (818116), Technik technologii szkła (311925)

Rozpocznij egzamin – styczeń 2019